Kategorizacija

U skladu sa važećim pravilnikom o kategorizaciji apartmana na teritoriji Republike Srbije, Vili Operi dodeljene su 4 zvezdice!

Kategorizacija ugostiteljskog objekta koji je usmeren na uslugu pružanja smeštaja, predstavlja veoma važnan momenat u poslovanju. Sa jedne strane, menadžmentu daje obavezu da se kvalitet i propisani standardi drže konstantno na nivou, a sa druge strane gostima pruža garanciju sigurnosti prilikom odabira mesta za odmor i brojne druge usluge koje bi eventualno mogli koristiti u okviru istog objekta.
Važno je znati da prilikom kategorizacije određeni objekat podleže proceduri prilikom koje mora da ispuni obavezne elemente kako bi dobio određeni broj zvezdica. Kada govorimo o kategorizaciji apartmana, najviši broj zvezdica koji ovaj tip smeštajnih jedinica može dobiti jeste 4.
Osnovna ideja i vizija menadžmenta Vile Opere je da gostima pruži najviši stepen odmora uz osećaj mira i spokoja. U skladu sa tim, kategorizacija je neizbežan proces kome je vila podlegla kako bi gostima to i garantovala. Prilikom procesa kategorizacije, izvršna komisija je svim apartmanima Vile Opere dodelila kategoriju od 4 zvezdice, što je svrstava u visokokategorisan luksuzni objekat za pružanje usluge smeštaja.